Back
mariam-lashkhi

მარიამ ლაშხი

BTU-ს ასოცირებული პროფესორი

მარიამ ლაშხი არის საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი. 

 მარიამს აქვს სახელმწიფო მმართველობაში, კერძო სექტორში, სამოქალაქო საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში 13 წელზე მეტი წარმატებული სამუშაო გამოცდილება.  არის საქართველოს პარლამენტის მე-10 მოწვევის დეპუტატი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის წევრი. მარიამი ასევე არის პარლამენტის გენდერული თანასწორობის, ბავშვთა უფლებებისა და ეთიკის საბჭოს წევრი.  

მარიამ ლაშხი 6 წლის განმავლობაში იკავებდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) თავმჯდომარის მოადგილის პოსტს. 

მარიამი სამი წლის განმავლობაში მუშაობდა მსოფლიო ბანკში და ჩართული იყო სააგენტოს შექმნის პროცესშიც. 

2019 წელს მან მიიღო ჯილდო „ქალი ლიდერი მთავრობაში“ ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის მშენებლობის პროცესში განხორციელებული ძალისხმევისთვის.

მარიამ ლაშხი ასევე მუშაობდა ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირების სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ხდებოდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების შემუშავება. 

საქსტატში მუშაობდა გეოინფორმაციული სისტემების მთავარ სპეციალისტის პოზიციაზე. 

მარიამი ასევე გახლავთ საერთაშორისო ბიზნეს ანგელოზების გაერთიანების სენატორი. 

მარიამ ლაშხი არის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი ციფრული ეკონომიკის მიმართულებით, აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის მაგისტრის ხარისხი და საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის ბაკალავრის ხარისხი. იგი გახლავთ დონალდ რამსფელდის fellow, ფლობს ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის, ჩარლზის უნივერსიტეტისა და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტების დიპლომებსა და სერტიფიკატებს, არის DAAD-ს სტიპენდიანტი. 

მარიამი მუშაობს პუბლიკაციებსა და სამეცნიერო სტატიებზე საქართველოსა და საერთაშორისო ჟურნალ-გაზეთებში გამოსაქვეყნებლად. მათ შორის არის Forbes Women ის კონტრიბუტორი. 

მარიამ ლაშხის ძირითადი კვლევების მიმართულებებია:

ა) ციფრული აბრეშუმის გზა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციების როლი

ბ) ევროკავშირის ერთიან ციფრულ ბაზარზე საქართველოს ინტეგრირება

გ) სტარტაპების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

დ) ქალების ტექნოლოგიებში ჩართულობა – FemTech

მარიამი ჩართული საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, როგორც სწავლების მეთოდების განვითარებისა და ევროპასთან ჰარმონიზების მიმართულებით, ასევე სამეწარმეო უნარებისა და ქართველი სტარტაპების საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომის მიმართულებით. იგი ამჟამად ჩართულია UNICO AI-ს Visegrad-ისა და Henley-ის ბიზნესის სკოლის მიმდინარე საერთაშორისო პროექტებში. 

მარიამი კითხულობს შემდეგ სალექციო კურსებს  ბაკალავრიატისა და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებისთვის: შესავალი მეწარმეობაში; ინოვაციების მენეჯმენტი და სტარტაპი და ინოვაცია და სამეწარმეო უპირატესობა. 

მარიამ ლაშხი ფლობს ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ და თურქულ ენებს. 

სხვა პერსონალი