თორნიკე-ჯობავა-(1)

თორნიკე ჯობავა

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი თორნიკე ჯობავა ბტუ-ს ასისტენტ-პროფესორია. კითხულობს კურსებს „შესავალი მეწარმეობაში“ და „ინოვაციების მენეჯმენტი და სტარტაპი“.

მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში, არის სახელმძღვანელოს – „ინტერნეტი განვითარებისთვის – პროგრამის სახელმძღვანელო“ – ავტორი.

თორნიკე არის ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების გრძელვადიანი ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის წევრი ; ონლაინ უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის პროექტის“ შემუშავების საბჭოს წევრი; პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭო, საბჭოს წევრი. მონაწილეობა აქვს მიღებული USAID-ისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ გრანტებში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.