ნინო ჭედია

ნინო ჭედია

ნინო ჭედია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. ფლობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში (ფინანსები). აქვს საბანკო და სადაზღვევო სფეროებში მაღალ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება. გავლილი აქვს პროფესიული ტრენინგები საქართველოსა და უცხოეთში. ბტუ-ში კითხულობს სალექციო კურსს „ლიდერობა, გაყიდვების მართვა, ორგანიზაციული ქცევა“ და მომზადებული აქვს შესაბამისი რიდერი.

ნინო ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

სხვა პერსონალი