ჩვენ შესახებ

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით ერთეულს. სივრცე, სადაც ინტეგრირდება ბიზნესი და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები  სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარების გაერთიანებით, უნივერსიტეტში ხდება სწავლა, სწავლება, კვლევა.

 

BTU class of 2023

იხილეთ ვიდეო

BTU Oracle Academy-ს წევრი გახდა

სამაგისტრო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება აღმასრულებელი მენეჯერებისათვის“ (EMBA)

BTU-ს ყოველწლიურ სამეცნიერო პრემიაზე რეგისტრაცია დაიწყო

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ შექმნილი ინოვაციური AI ტრანსფორმაციული რუკები BTU-ს MBA პროგრამაში ჩაშენდება

საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიების უნიკალური სამაგისტრო პროგრამა

World Economic Forum ნინო ენუქიძეს ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერად ასახელებს

ლექტორების აკადემია

EU-ს დაფინანსებით BTU ქალთა ტექნოლოგიებში გაძლიერების 1 მილიონიან პროექტს იწყებს

NCURA-ს ონლაინ სემინარი : სამეცნიერო კვლევითი პროექტების დაფინანსების ეროვნულ შესაძლებლობები

პროექტის „კოდინგის სკოლა 1500 ქალისთვის“ ბენეფიციარების დასაქმება აქტიურ ფაზაში შედის

საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

ვრცლად

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

ინფორმაციული სისტემების მართვა – DevOps

საერთაშორისო უსაფრთხოება და ტექნოლოგიები

ვრცლად

სადოქტორო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება

ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში

ვრცლად

BTU რიცხვებში

ჩვენი მიზანია, შევთავაზოთ საზოგადოებას უნიკალური გამოცდილება ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში მისი მოლოდინების შესატყვისი თანამედროვე უმაღლესი განათლება, განვავითაროთ პიროვნების ლიდერული და სამეწარმეო უნარ-ჩვევები, სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნისა და ბიზნესის მაღალ ტექნოლოგიებთან ინტეგრირების გზით მივცეთ არა მხოლოდ ლოკალურ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც კონკურენტუნარიანობის მოტივაცია და შესაძლებლობა. სამეცნიერო კვლევების შედეგების, იდეებისა და ინოვაციების გაცვლით მოვახდინოთ ჩვენი პოტენციალის დემონსტრირება გლობალურ ბაზრებზე, ვიყოთ ორიენტირებულნი თანამედროვე ცოდნის შექმნაზე და გავრცელებაზე, საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირებაზე და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე.
სტუდენტების რაოდენობა
0
კურსდამთავრებულები
0
აკადემიური და მოწვეული პერსონალი
0
განხორციელებული კვლევები
0