Back
sandro-befxvadze

სანდრო ვეფხვაძე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ლექტორი

საპარტნიორო ფონდი , ბიზნეს მედია პროექტების ავტორი. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ლექტორი.

სხვა პერსონალი