Back
tamar-barbaqadze

თამარ ბარბაქაძე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აუდიტის კურსის ლექტორი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი აუდიტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

სხვა პერსონალი