Back
nina-iakavska

ნინა იანკოვსკა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მარკეტინგის საფუძვლების კურსის ლექტორი

Henley Business School – ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურის სტუდენტი, სადაზღვევო კომპანია ალდაგის მარკეტინგის ხელმძღვანელი.

სხვა პერსონალი