Back
lasha-yanchaveli

ლაშა ყანჩაველი

“UX და UI დიზაინის” კურსის ლექტორი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის “UX და UI დიზაინის” კურსის ლექტორი.
თიბისი ბანკის ციფრული პროდუქტების და სერვისების დიზაინი, ასოცირებული პარტნიორი.

სხვა პერსონალი