Back
rati-qiria

რატი ქირია

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ინვესტიციების კურსის ლექტორი

Kiria Capital – დამფუძნებელი & AMP; აღმასრულებელი დირექტორი;
სტირლინგის უნივერსიტეტი – დიდი ბრიტანეთი, საინვესტივიო ანალიზი, მაგისტრატურა.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ინვესტიციების კურსის ლექტორი

სხვა პერსონალი