Back
elene-zerekidze

ელენე ზერეკიძე

ბიზნესისა და ტექნოლოგების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

ბიზნესისა და ტექნოლოგების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, BDO აკადემიის უფროსი ტრენინგ კონსულტანტი.

სხვა პერსონალი