Back
giorgi-qacarava

გიორგი ქაცარავა

ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ახალი ლექტორი

აუდიტის დეპარტამენტის მენეჯერი KPMG Georgia-ში;
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი;
ACCA-ს წევრი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში “კორპორაციული ფინანსების” კურსის ლექტორი.

სხვა პერსონალი