ოთარ ანთია

ოთარ ანთია - ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს ენერგო მენეჯმენტში, არის აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტისა და „ერასმუს მუნდუსის“ აკადემიური გაცვლითი პროგრამების სტიპენდიანტი.

2014 წლიდან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს“ მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტს უფროსი, სახელმწიფო პროგრამის - „აწარმოე საქართველოში“ - ინდუსტრიული და მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულებების კოორდინატორი. 2014 წლამდე იმავე სამინისტროს მდგრადი განვითარების დეპარტამენტს ხელმძღვანელი, საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და სტრატეგიული განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი