ჩვენ შესახებ

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით ერთეულს. სივრცე, სადაც ინტეგრირდება ბიზნესი და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები  სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარების გაერთიანებით, უნივერსიტეტში ხდება სწავლა, სწავლება, კვლევა.

 

BTU class of 2022

იხილეთ ვიდეო

BTU-ში Junior Tech-ის პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

Hack-Days Georgia 2023

კოდინგის სკოლა 1500 ქალისთვის პროექტის ფარგლებში მეორე ნაკადის ბენეფიციარების რეგისტრაცია იწყება

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა წარმატებით დაასრულა ტექნოლოგიებში ქალთა გაძლიერების ინიციატივა UNESCO-ს – ,,ინფორმაცია ყველასათვის“ პროგრამის ფარგლებში

აბიტურიენტთა რეგისტრაციის პროცედურები, ვადები და სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებული საკითხები

NCURA-ს სამხრეთ კავკასიისა და უკრაინის ქსელის პარტნიორების რაოდენობა იზრდება

საერთაშორისო უსაფრთხოება და ტექნოლოგიები – მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები, ჩარიცხვა

ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები – მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები, ჩარიცხვა

ინფორმაციული სისტემების მართვა DevOps – მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია, შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები, ჩარიცხვა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე საბუთების მიღება დაიწყო!

კოდინგის სკოლა 1500 ქალისთვის

500 ქალი ტექნოლოგიებში

საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

ვრცლად

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

ინფორმაციული სისტემების მართვა – DevOps

საერთაშორისო უსაფრთხოება და ტექნოლოგიები

ვრცლად

სადოქტორო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება

ციფრული მმართველობა და ხელოვნური ინტელექტი საჯარო სექტორში

ვრცლად

BTU რიცხვებში

ჩვენი მიზანია, შევთავაზოთ საზოგადოებას უნიკალური გამოცდილება ბიზნესისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში მისი მოლოდინების შესატყვისი თანამედროვე უმაღლესი განათლება, განვავითაროთ პიროვნების ლიდერული და სამეწარმეო უნარ-ჩვევები, სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნისა და ბიზნესის მაღალ ტექნოლოგიებთან ინტეგრირების გზით მივცეთ არა მხოლოდ ლოკალურ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც კონკურენტუნარიანობის მოტივაცია და შესაძლებლობა. სამეცნიერო კვლევების შედეგების, იდეებისა და ინოვაციების გაცვლით მოვახდინოთ ჩვენი პოტენციალის დემონსტრირება გლობალურ ბაზრებზე, ვიყოთ ორიენტირებულნი თანამედროვე ცოდნის შექმნაზე და გავრცელებაზე, საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირებაზე და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე.
0
სტუდენტების რაოდენობა
0
კურსდამთავრებულები
0
აკადემიური და მოწვეული პერსონალი
0
განხორციელებული კვლევები