Back
maria-canava

მარიამ ცანავა

თიბისი ბანკის ბრენდ მენეჯერი

თიბისი ბანკის ბრენდ მენეჯერი.
EAE Business School – ესპანეთი, მაგისტრატურა მარკეტინგში.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ბრენდინგის კურსის ლექტორი.