Back
liza-gordadze

ლიზა გორდაძე

სასტუმრო სტამბა - სტუმრებთან ურთიერთობის აღმასრულებელი

სასტუმრო სტამბა – სტუმრებთან ურთიერთობის აღმასრულებელი.
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – საფრანგეთი.
Université Paris 13 Sorbonne Cité – საფრანგეთი, მაგისტრატურა ინფორმაციასა და კომუნიკაციაში მედია და კრეატიული ინდუსტრია.