გიორგი-გვაზავა

გიორგი გვაზავა

გიორგი გვაზავა არის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, ბტუ-ს ასისტენტ-პროფესორი. კითხულობს ფინანსური მენეჯმენტის კურსს. გიორგი ლექციებს კითხულობს საზღვარგარეთ, გრენობლში. აქვს ბიზნეს და საფინანსო ორგანიზაციებში დირექტორად, აუდიტორად, ანალიტიკოსად მუშაობის გამოცდილება.
არის Association of Certified Chartered Accountants-ის (ACCA) – წევრი; ჩაბარებული აქვს CFA Institute -ის პირველი და მეორე დონის გამოცდები 2019 3. CF Institute – Financial Modeling
გიორგი ფლობს ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ ენებს.