გიორგი-ბასილაია

გიორგი ბასილაია

გიორგი ბასილაია არის ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების დოქტორი, ბტუ-ს პროფესორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. მისი ავტორობითა და თანაავტორობით დაბეჭდილია სამეცნიერო სტატიები როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო აკადემიურ გამოცემებში. აქვს ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება. არის მონაწილე პროექტისა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კომპლექსური მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა „ (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

გიორგი ფლობს ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ და იტალიურ ენებს.