სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

 

 ჰენლის Flexible Executive MBA სამაგისტრო პროგრამაინფორმაცია პროგრამის შესახებ სარეგისტრაციო ფორმა და სხვა დეტალები