სამაგისტრო პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები;

ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps. 


ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში (MBA in Management)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2250 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებულიინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების მაგისტრი (Master of Information Systems)
პროგრამის მოცულობა: 120  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 2950 ლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული
Henley Business School Flexible Executive MBA

პროგრამის სტატუსი:
სამმაგი საერთაშორისო აკრედიტაცია:  AACSB, EQUIS, AMBA
Henley Business School Flexible Executive MBA პროგრამა ხორციელდება სამ ეტაპად. თითოეული ეტაპის ხანგრძლივობაა 10 თვე. თითოეული ეტაპი მოიცავს განსხვავებულ მოდულებს და მათი ჩატარების ინტენსივობაა ორ თვეში ერთი მოდული. პროგრამა სრულდება მისი დაწყებიდან 2,5 წელიწადში. პროგრამის დასასრულს გაიცემა ჰენლის ბიზნესის სკოლის დიპლომი.
პროგრამის საფასური: 17500 ევროს ექვივალენტი ლარში.