სალომე ნაფეტვარიძე
ამბასადორი სტუდენტების პროგრამა BTU-ს ყველა პირველკურსელისთვის!

პირველკურსელ სტუდენტებს მენტორობას მეორეკურსელთა ჯგუფი გაუწევს.

სალომე ნაფეტვარიძე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფინანსების პროგრამის ამბასადორი სტუდენტი

წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ!

salome.napetvaridze.1@btu.edu.ge