საერთაშორისო კონტაქტი

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

ზოგადი ინფორმაცია: international@btu.edu.ge
ორმხრივი თანამშრომლობა: international@btu.edu.ge
ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობა, ინსტიტუციური განვითარების პროექტები: erasmusplus@btu.edu.ge


საგარეო ურთიერთობების სამსახურის პერსონალი:

ანი ჭელიშვილი
საგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის, ინსტიტუციური განვითარების პროექტების ინსტიტუციური კოორდინატორი
ani.chelishvili@btu.edu.geთბილისი 0162, საქართველო ი.ჭავჭავაძის გამზირი N82, ოთახი 112