თბილისის კრეატიული ცენტრი


ულტურისა და ინოვაციების ინტეგრირების მიზნით, თბილისის ისტორიის მუზეუმ „ქარვასლაში“   თბილისის კრეატიულ ცენტრი გაიხსნა.  

 

თბილისის კრეატიული ცენტრი BTU - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და მსოფლიო რეიტინგის 20 საუკეთესო სამეწარმეო ცენტრებს შორის დასახელებული ბრიტანული Henley Center for Entrepreneurship არის.

თბილისის კრეატიული ცენტრი შესაძლებლობას აძლევს კრეატიულ ინდუსტრიებში მომუშავე პირებს, შექმნან სტარტაპები, მოიძიონ საერთაშორისო პარტნიორები, გაიუმჯობესონ ბიზნეს ინგლისურის ცოდნა, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ გამართულ ვორკშოპებში, ასევე მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში და მოახდინონ საკუთარი სტარტაპების კომერციალიზაცია მსოფლიო ბაზარზე.

 

თბილისის კრეატიული ცენტრის ფარგელებში  სტარტაპერებისთვის უსასყიდლოდ გაიხსნება ბრიტანული საბჭოს მიერ მოწოდებული პლატფორმა English Learning Programme – English Channel.

 

რა ეტაპებად განხორციელდა?


თბილისის კრეატიული ცენტრის პროექტი რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა, თითოეული ტაპი, იყო გათვლილი იქიდან გამომდინარე, თუ რა სჭირდებოდა მონაწილეს, რომელიც ჩართული იყო პროექტში, პროექტი არტ ინკუბატორის ფარგლებში მონაწილეები იღებდნენ სრულ ცოდნას სტარტაპ იდეების ჩამოყალიბების განვითარებისა და კომერციალიზაციის გზების შესახებ. პროექტის ეტაპები გახლდათ:

 • The “Idea hub”
 • The Spring Start-Up Boot Camp
 • The Business Idea Clinic
 •  Best Start-up competition and IDEAFEST
 •  English Learning Program


პირველი ეტაპი:
The "Idea hub"

 

პროექტის პირველ ეტაპზე, მონაწილეებს ჩაუტარდათ 10 საორიენტაციო Workshop რომლის ფარგლებშიც მათ შეისწავლეს ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც აუცილებელია სტარტაპერებისთვის. მათ შორის:

 

 • რა არის ანტრეპრენერშიპი (მეწარმეობა);
 • ანტრეპრენერი VS მეწარმე;
 • სტარტაპი VS  მცირე ბიზნესი;
 • რა არის ინოვაცია ? როგორ ხდება ინოვაცია ყოველდღიურობა, ინოვაცია ბიზნესში ;
 • კრეატიული აზროვნება, Design Thinking როგორც პროდუქტის განვითარების მეთოდოლოგია;
 • ვინ არის ჩემი მომხმარებელი - სეგმენტაცია და მიზნობრივი მომხმარებლის შერჩევა;
 • იდეის ვალიდაცია  - მომხმარებლის საჭიროებების და პრობლემის თანხვედრა;
 • Lean startup მეთოდოლოგია - MVP მინიმალური ღირებულების პროდუქტის შექმნა;
 • MVP--ის ვალიდაცია;
 • კანვას ბიზნეს მოდელი - როგორც მართვის ეფექტური ინსტრუმენტი;
 • ფასეულობათა განაცხადის კანვას მოდელი;
 • სტარტაპის ფინანსები - ფასწარმოქმნა, შემოსავალი და ხარჯები, ნულოვანი მოგება, გაყიდვების პროგნოზირება;
 • როგორ მუშაობს ვები: ვებ-საიტისა და აპლიკაციების შექმნა;
 • სტარტაპ მარკეტინგი - მომხმარებელთან კომუნიკაცია, როგორც ბაზარზე გასვლის წინაპირობა;
 • ბრენდინგი და დიზაინი მომხმარებლისთვის პროდუქტის შეთავაზებისას;
 • ციფრული მარკეტინგი სტარტაპებისთვის;
 • წარმატებული და წარუმატებელი სტარტაპების მაგალითები;
 •  საავტორო უფლებები, ეთიკა და სამართლებრივი ნორმები სტარტაპებში;
 •  გუნდის მართვა - სხვადასხვა მეთოდები (Google Calendar, Asana, Trello etc.);
 • ფანდრაიზინგი, ქრაუდფანდინგი, ინვესტიციების ტიპები და რაუნდები;
 • პრეზენტაციის ტექნიკები - რა უნდა გავითვალისწინო პრეზენტაციის ჩატარებისას;
 • რა არის სტარტაპის პიჩი ? პიჩის სხვადასხვა ტიპები.

alt
Workshop-ებს უძღვებოდნენ, როგორც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ლექტორები ასვე მოწვეული მენტორები.

 

 Demo Day

 

Workshop-ების დასრულების შემდეგ მონაწილეებისათვის გაიმართა Demo Day, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა ფართო აუდიტორიის წინაშე წარადგინეს თვიანთი პრეზენტაციები და სტარტაპები, ხოლო ღონისძიების ბოლოს მათ გადაეცათ სერთიფიკატები. 

alt


მეორე ეტაპი: The Spring Start-Up Boot Camp

 

Boot Camp-ის ფარ­გლებ­ში სტარ­ტა­პე­რებს აქვთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ინ­ტენ­სი­ურ რე­ჟიმ­ში იმუ­შა­ონ თა­ვი­ანთ სტარ­ტა­პებ­ზე და ტრე­ნე­რე­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მე­ბით მო­ი­ძი­ონ ყვე­ლა მათ­თვის სა­ჭი­რო და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია უშუ­ა­ლოდ მათი სტარ­ტა­პის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კო­მერ­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის. გარდა ამისა 5 დღიანი ინტენსიური Workshop-ების ფრგლებსი სტარტაპერები, მუშაობენ პრეზენტაციის უნარებისა განვითარებაზე და ემზადებიან videopitch-ისთვის.

 

 alt


alt

მესამე ეტაპი: The Business Idea Clinic

 

ბიზნეს კლინიკის ფარგლებში ინკუბატორის წევრებს აგრეთვე შესაძლებლობა ჰქონდათ, მიეღოთ ნებისმიერი სახის კონსლტაცია უკვე არსებულ თუ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ სტარტაპებზე.

 alt

მეოთხე ეტაპი:  Best Start-up competition and IDEAFESTIdea Fest თბილისის კრეატიულ ცენტრში ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ინიცირებული პროგრამის ,,შემოქმედებითი ნაპერწალის’’ დასკვნითი ეტაპია. კრეატიული იდეების საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზატიორები არიან ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, Henley Business School-თან არსებული მეწარმეობის ცენტრი. ფესტივალის ფარგლებში, კრეატიულ ინდუსტრიაში მოღვაწე 10 სტარტაპი საკუთარი ინოვაციური იდეებით ჟიურის წინაშე წარსდგებიან და Big Idea Challenge- ში მონაწილეობისთვის და 25,000 ფუნტის ოდენობის ჯილდოსთვის იბრძოლებენ. სტარტაპი, რომელსაც გამარჯვებულად გამოავლენს ჟიური, თბილისის კრეატიული ცენტრის მიერ 1000 ევროს ოდენობის პრიზით დაჯილდოვდება და მიეცემა უფლება მონაწილეობა მიიღოს Big Idea Challenge-ის საერთაშორისო კონკურსში, დიდ ბრიტანეთში. თბილისის კრეატიული ცენტრი შესაძლებლობას აძლევს კრეატიულ ინდუსტრიებში მომუშავე პირებს, შექმნან სტარტაპები, მოიძიონ საერთაშორისო პარტნიორები, გაიუმჯობესონ ბიზნეს ინგლისურის ცოდნა, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ გამართულ ვორკშოპებში, ასევე მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში და მოახდინონ საკუთარი სტარტაპების კომერციალიზაცია მსოფლიო ბაზარზე.მეხუთე ეტაპი: English Learning Program

 

პროექტის მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა ინგლისური ენის შესასწავლად ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ჩამოყალიბებული 2 პლატფორმის The English Channel-ისა და  The Learn English select -ის გამოყენების რამაც ხელი შეუწყო მათი ინგლისური ენის დონის ამაღლებას და გარდა ამისა ამ პროგრამის მეშვეობით მათ მიიღეს ინფორმაცია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნეს ინგლისური ენა და გაიარეს შესაბამისი კურსი მის შესასწავლად.


 alt alt60 second pitches

Areal - Augmented reality Digital guide in museum

გუნდის წევრები: მერაბ ლალიაშვილი, რეზი ფარულავა, მარიამ ბერაია
სტარტაპის სახელი: Areal


Blick - SoundCloud for painters and Shazam for paintings

გუნდის წევრები: ვახტანგ ღუდუშაური, ნიკა გოგოლაძე, დავით ბოხუა
სტარტაპის სახელი: Blick


Feel Reality - With the help of virtual reality, you can go back to the past and attend the events of the museum

გუნდის წევრები: მირზა ჯიჯიეშვილი, სიმონ ჭიჭიაშვილი
სტარტაპის სახელი:
Feel RealityFenix -   is an application that helps people with disabilities to move and communicate easily

გუნდის წევრები: გოდერძი მარი
სტარტაპის სახელი:
Fenix


Georgian Memory -  company produces scarves with illustrations related to Georgia

გუნდის წევრები: თეონა გაგნიძე, ნინო ჯარიაშვილი, ლია ლაცაბიძე
სტარტაპის სახელი:
Georgian Memory


Iota -  creates virtual reality where you can see how  author makes Art

გუნდის წევრები: ჯემალ ჯიქური, ელენე კვარაცხელია, გურამ ნოზაძე
სტარტაპის სახელი:
IotaOld Streets Georgia - With the help of modern technology we are bringing the past to life

გუნდის წევრები: გეგა თათულიშვილი, საბა ლანჩავა
სტარტაპის სახელი:
Old Streets Georgia


Sapo - Natural, handmade toy shaped mysterious soaps with its adventure books

გუნდის წევრები: ნაილი ვახანია, თენგიზ კავკასიძე
სტარტაპის სახელი:
SapoSimvino - Unique Musical Wine

გუნდის წევრები: გუგა გიორგაძე
სტარტაპის სახელი:
Simvino


Street Art - Daily products (clothes, bags, mobile cases), covered by Georgian street art

გუნდის წევრები:  ეკატერინე გალდავაძე
სტარტაპის სახელი:
Street Artმედია დაფარვა

https://bit.ly/2JWXZDc

https://bit.ly/2HqRffj

https://bit.ly/2w9SqJL

https://bit.ly/2VNLcKP

https://bit.ly/2Hu7tVe

https://bit.ly/2LUymFZ

https://bit.ly/2EiT7ow

https://bit.ly/2HxWEzW

https://bit.ly/2VwmvNO

https://bit.ly/2VASTif

https://bit.ly/2WdGm8W

https://bit.ly/2WyNoSx

https://bit.ly/2VQnA7t

https://bit.ly/2Wh4Jm5

https://bit.ly/2VUJyqR

 

ბიზნეს კლინიკა

 

https://bit.ly/2w7zsDp

https://bit.ly/2WVMMqq

https://bit.ly/2w6wFdI

 

boot camp

http://bit.ly/2WhTfPa

http://bit.ly/2YHQ3Kv

http://bit.ly/2HquCaW

http://bit.ly/2Vx6O9f

 

ბეჭდვა