მეწარმეობის ცენტრი

მეწარმეობის ცენტრის შესახებ

მეწარმეობის ცენტრი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და მსოფლიოს უმაღლეს რეიტინგში მყოფი ჰენლის მეწარმეობის ცენტრთან პარტნიორობით, სილიკონ ველი თბილისის ბაზაზე 2019 წელს ოფიციალურად გაიხსნა. ცენტრის მიზანია გაზარდოს მეწარმეთა განვითარების და ფინანსებთან წვდომის შესაძლებლობა, ჩაატაროს კვლევები, ხელი შეუწყოს ეკოსისტემის ინტერნაციონალიზაციას,  გააღრმაოს კერძო, საჯარო და აკადემიურ სივრცეებს შორის დისკუსია, ინიცირება გაუკეთოს ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარებისთვის საჭირო საკანონმდებლო თუ სხვა ცვლილებებს და ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირებას.

ჰენლის მეწარმეობის ცენტრი ბრიტანეთის სამეცნიერო პარკის პარტნიორია და მისი დაფუძნება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, საქართველოს სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

მეწარმეობის ცენტრის პარტნიორები არიან:

 • ჰენლის მეწარმეობის ცენტრი;
 • MIT გლობალური სტარტაპ ლაბი;
 • ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში;
 • საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
 • თბილისის მერიის ბიზნეს აქსელერატორი „სპარკი“;
 • გლობალური სტარტაპ ფონდი;
 • ისრაელის სილიკონ ვადი;
 • კედარი ვენჩერსი;
 • ნასტა;
 • სხვ.


ცენტრის აქტივობები


მეწარმეობის ცენტრი ქვეყანაში არსებულ ყველა სტარტაპს, მცირე და საშუალო მეწარმეს ცენტრის პროგრამებში მონაწილეობის უსასყიდლო შესაძლებლობას აძლევს. სტარტაპ ბუთქემფები, ტრენინგები, ვორკშოფები, ჰაკათონი, მეწარმეობის რეგიონული კვლევა, მეწარმეთა ფინანსებთან წვდომის უზრუნველყოფა, მეწარმეობაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს შექმნა და ციფრული საწარმოების მხარდაჭერა, ცენტრის გაცხადებულ აქტივობებს წარმოადგენს. ცენტრის ორგანიზებით, ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს იმართება „სტარტაპების დემო დღე“ - მეწარმეთა ყოველწლიური ბიზნეს იდეების შეჯიბრი პოტენციური ინვესტორებისა და პარტნიორების წინაშე.

ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, ცენტრის ფარგლებში შერჩეულ სტარტაპებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ ბიზნეს ინგლისურის ცოდნა და გამართონ მოლაპარაკებები პოტენციურ პარტნიორებთან დიდ ბრიტანეთში, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ გამართულ ვორკშოპებსა და საერთაშორისო კონკურსებში რისი საშუალებითაც შეძლებენ საკუთარი სტარტაპების კომერციალიზაციას მსოფლიო ბაზარზე. ასევე, ცენტრის ყველა ბენეფიციარისთვის, ბიზნეს იდეები კლინიკის ფარგლებში, სისტემატიური კონსულტაციები და მხარდამჭერი აქტივობები იმართება სხვადასხვა სამეწარმეო იდეების გარშემო.მეწარმეობის სწავლება BTU-ში

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტები, პირველი კურსის პირველი სემესტრიდან სწავლობენ მეწარმეობის საფუძვლებს, ქმნიან საკუთარ სტარტაპებს და ერთვებიან ინკუბაციის პროცესში. კურსის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა მეწარმეობის მიმართულებით, გააცნოს მას ახალი ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობების განხილვიდან, იდეების გენერირების და მის საბოლოო განხორციელებამდე არსებული ეტაპები, რათა სტუდენტმა შეძლოს ახალი ბიზნესის წამოწყება და სამეწარმეო საქმიანობა პირველივე დღიდან.

მეწარმეობის კურსი შემუშავებულია BTU- სა და ჰენლის ბიზნეს სკოლას შორის არსებული შეთანხმების საფუძველზე, რის ფარგლებშიც ჰენლის ბიზნეს სკოლის მიერ მოწოდებული სასწავლო მასალები გამოიყენება. ეს კი ნიშნავს, რომ ქართველ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მეწარმეობის საგანი ისწავლონ იმ უმაღლესი სტანდარტით, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესოთა შორისაა აღიარებული.მეწარმეობის კურსის ლექტორები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში:


მარიამ ლაშხი

თამთა გველესიანი

ანი ვაშაყმაძე

მარიამ შარანგია

თეა მხეიძე

გიორგი ხატიაშვილი

თორნიკე ჯობავა

დავით მირველაშვილი

 თეონა დალაქიშვილი

ალექსანდრე ვეფხვაძე

თემო ბარათაშვილი

ზურა პერტაია

ანა გუგუშვილი

მეწარმეობის ცენტრის ერთეულები      ბიზნეს ინკუბატორი - 
კვლევის და განვითარების ეტაპზე მყოფი სტარტაპების ხელშეწყობა,  (R&D) სტარტაპებისთვის

ბიზნეს ინკუბატორის მიზანია წინასწარ შერჩეული სტარტაპების ხელშეწყობა კვლევის და განვითარების მიმართულებით და მათთვის საჭირო მენტორშიპის პროგრამის შეთავაზება.

ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის პოტენციური ბენეფიციარი შეიძლება გახდეს ის პირი ან სტარტაპი, რომელსაც უკვე აქვს ინოვაციური იდეა და სურს მისი განვითარებისთვის და პროტოტიპის შესაქმნელად ისარგებლოს ბტუ-ს ინფრასტრუქტურით, მიიღოს კვალიფიციური კონსულტაცია, გაიროს შეთავაზებული ტრენინგები და მიიღოს მონაწილეობა სხვა დაანონსებულ აქტივობებში.

სტარტაპის ინკუბაციის ვადა განსაზღვრულია სტანდარტული 6 თვით, გარდა სპეციალური შემთხვევებისა, როდესაც უნივერსიტეტი იღებს ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას ინკუბაციის გაგრძელების ან დროზე ადრე შეწყვეტის შესახებ.

ინკუბატორის პროგრამაში შერჩეულ სტარტაპებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურითა და სხვა ტიპის რესურსებით, მათ შორის:

-   მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიებით
-   სამუშაო სივრცეებით
-   კვლევითი ცენტრით
-   ელექტრონული ბიბლიოთეკით
-   სამეცნიერო პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო ყველა სხვა რესურსით.

ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში ინდივიდუალური შეხვედრები იმართება წინასწარი რეგისტრაციით.

შეხვედრის ჩასანიშნად, გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე

ბიზნეს ინკუბაციის პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული სტუდენტები/გუნდები მიიღებენ შემდეგი სახის პროგრამებზე დაშვებას:


       ონლაინ ბიზნეს კლინიკა

ბიზნეს კლინიკა დაფუძნდა საქართველოში სამეწარმეო ეკოსისტემის მხარდაჭერის მისიის საპასუხოდ და ფუნქციონირებს მეწარმეთათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის და მხარდაჭერის მიზნით. სტარტაპებისთის, მცირე და საშუალო ზომის ბიზესისთვის, BTU-ს ონლაინ ბიზნეს კლინიკა აგრძელებს ფუნქციონირებას. კლინიკა დაფუძნდა საქართველოში სამეწარმეო ეკოსისტემის მხარდაჭერის მისიის საპასუხოდ და ფუნქციონირებს მეწარმეთათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის და მხარდაჭერის მიზნით. ბენეფიციარებს, სრულიად უსასყიდლოდ, შეუძლიათ გაიარონ ონლაინ კონსულტაცია სტარტაპის ბიზნეს მოდელის, სტრატეგიული დაგეგმვის, ციფრული ტრანსფორმაციის და პროცესების დიჯიტალიზაციის, საერთაშორისო ბაზრებზე კომერციალიზაციის, ფინანსებთან წვდომის თუ სხვა აქტუალური თემების გარშემო.

ონლაინ ბიზნეს კლინიკის საკონსულტაციო ჯგუფი შედგება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისგან, მეწარმეობის ადგილობრივი და ბრიტანელი ექსპერტებისგან და ეკოსისტემის პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან.

მსურველ ბენეფიციარს, რეგისტრაციის გავლა შეუძლია მითითებულ ბმულზე


ონლაინ კონსულტაცია გაიმართება კვირაში ერთხელ და მას უხელმძღვანელებს ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მეწარმეობის მიმართულებით, თამთა გველესიანი.

ონლაინ კონსულტაციები ბიზნეს კლინიკის ფარგლებში გაიმართება 2020 წლის მაისის ჩათვლით.

 

        2020 წლის ზამთრის & გაზაფხულის ბუთქემფი

 

ზამთრის ბუთქემფი

ბრიტანეთის საბჭოს პროგრამა "შემოქმედებით ნაპერწკალის" ფარგლებში, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ჰენლის ბიზნეს სკოლასთან პარტნიორობით 8-9 თებერვალს გაიმართა ზამთრის ბუთქემფის ინტენსიური სესიები გიორგი კინწურაშვილის მენტორობით.

სტარტაპები ჩართულები იყვნენ ინტერაქციულ პრეზენტაციებში სტარტაპ იდეის ფორმულირების, პრობლემის ანალიზის, ბიზნეს მოდელისა და სამიზნე სეგმენტის ანალიზის შესახებ. სესიების დროს ასევე სტარტაპებმა იმუშავეს ერთ წუთიანი ვიდეო ფიჩისა და პრეზენტაციის მომზადებაზე. ბუთქემფში მონაწილეობა მიიღო 60-მდე შემოსული აპლიკაციიდან გადარჩეულმა 10-მა სტარტაპმა: Elven Technologies, Phubber, Digital Sommelier, Beauty Lab, კოდალა, ჩინი, S4W.ge, ბებიას, MUZA, Villam.

15 მარტს გაიმართა ზამთრის ბუთქემფის დემო დღე. სტარტაპერებმა წარადგინეს ფიჩი და მიიღეს შეფასებები მენტორისა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის წარმომადგენლებისგან.

ბუთქემფის მონაწილე სტარტაპებს საშუალება ექნებათ მაისში შეავსონ აპლიკაციები ბრიტანეთის საბჭოს “შემოქმედებითი ნაპერწკლის” პროგრამის კონკურსში "Big Idea Challenge"-ში მონაწილეობისთის. გამარჯვების შემთხვევაში, სტარტაპები მიიღებენ ფულად პრიზს და/ან გაემგზავრებიან ლონდონში, გაივლიან ინტენსიურ ტრენინგს და ჩაერთვებიან საერთაშორისო კონკურსში. ასევე, ექნებათ ინვესტორებთან შეხვედრის შესაძლებლობა.

 

გაზაფხულის დისტანციური ბუთქემფი

ბრიტანეთის საბჭოს პროგრამა "შემოქმედებით ნაპერწკალის" ფარგლებში, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა, ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით, 28-29 მარტს ინტენსიური სტარტაპ ბუთქემფი დისტანციურად ჩაატარა. 4 აპრილს კი მონაწილე სტარტაპების დემო დღე ჩატარდა. 

კორონავირუსის ინფექციის (COVID - 19) გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო უწყებების მიერ გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებით ბუთქემფი ჩატარდა დისტანციურად. 


ბუთქემფის ინტენსიური სესიების დროს, შერჩეულმა სტარტაპებმა მენტორის დახმარებით იმუშავე იდეისა და ბიზნეს გეგმის სრულად დახვეწაზე და ერთ წუთიანი ვიდეო ფიჩის მომზადებაზე.

ბუთქემფის მონაწილეებმა ინტენსიური სესიების შემდეგ ჩაწერეს ერთ წუთიანი ვიდეოები.

BTU- გაზაფხულის დისტანციური ბუთქემფი, სტარტაპი The why not gallery- გამარჯვებით დასრულდა და 1000 ლარი პრიზი გადაეცა.

ბუთქემფის ყველა მონაწილეს მიეცემათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ პროგრამა "შემოქმედებითი ნაპერწკალის" ფარგლებში დაგეგმილ იდეაფესტის კონკურსში. იდეაფესტის გამარჯვებული მიიღებს ფულად პრიზს 1000 ფუნტის ოდენობით.

ბუთქემფის მონაწილე სტარტაპებს საშუალება ექნებათ მაისში შეავსონ აპლიკაციები ბრიტანეთის საბჭოს პროგრამის “შემოქმედებითი ნაპერწკლის” ფარგლებში "Big Idea Challenge"-ში მონაწილეობისთის.

გაზაფხულის დისტანციური ბუთქემფის მენტორი
გიორგი კინწურაშვილი - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. საქართველოს ბანკის ელექტრონული საბანკო ინოვაციების მენეჯერი. სტარტაპ მენტორი. ინოვაცია და მწარმეობა კურსის ლექტორი.შერჩეული სტარტაპები:  Live Caller, TTM, Tripify.co, Zerobully, Zero Effect, Magaliti.com, Why Not Gallery, Muza, Villam, One Bite Energy და Ringo. ჩატარებული ბუთქემფის პროგრამა: მარტი 28 (12:00 - 15:00) 
შესავალი

 • პროექტის და პროგრამის გაცნობა დამსწრეებისთვის
 • მონაწილე სტარტაპების გაცნობაპრობლემის აღწერა

 • პრობლემის აღწერის მთავარი კომპონენტები
 • პრობლემის კანვასი 
 • Case: 2019 წლის “Big Idea Challenge”-ის ფითჩინგის ვიდეო ჩვენება და განხილვა


იდეის აღწერა

 • მთავარი კომპონენტები იდეის აღწერისთვის
 • ფიჩი და Power ფიჩი
 • Case 2: 2019 წლის “Big Idea Challenge”-ის ფითჩინგის ვიდეო ჩვენება და განხილვა


შემოსავლის წყაროები

 • ფასსწარმოქმნის სტრატეგიები
 • Case 3: 2019 წლის “Big Idea Challenge”-ის ფითჩინგის ვიდეო ჩვენება და განხილვა


სამიზნე აუდიტორია

 • სეგმენტაციის ტიპები
 • ბაზრის ზომის განსაზღვრა
 • Case 4: 2019 წლის “Big Idea Challenge”-ის ფითჩინგის ვიდეო ჩვენება და განხილვა


ფიჩინგი

 • ფიჩინგი ტრენერთან29 მარტი - 12:00 - 16:00 ინდივიდუალური კონსულტაციები მენტორთან

4 აპრილი -
12:00 -13:00 დემო დღე


დისტანციური ბუთქემფის გამარჯვებული სტარტაპი 


Why Not Gallery 
ორი მეგობრის, ხელოვან გვანცა ჯიშკარიანის და კურატორ ელენე კაპანაძის საერთო პროექტია. გალერეა წარმოადგენს ახალგაზრდა ქართველ ხელოვანებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში დაკანონებული მეინსტრიმ ნარატივის ნაწილი არ არიან და მათი შემოქმედება ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. პროექტი დაიწყო როგორც ექსპერიმენტი, შესაბამისად იგი მიესალმება ყველა სახის კრეატიულ ექსპერიმენტაციასა და მცდელობას. გუნდის მიზანია გამოფინოს ხელოვნება, რომელიც განსაკუთრებულად საინტერესოა ვიზუალურად, აქვს ძლიერი შინაარსი და აქტუალურ თემატიკას ეხება.

The Why Not Gallery 2018 წლიდან არსებობს როგორც თანამედროვე ქართველი და უცხოელი ხელოვანებისთვის პლატფორმა იდეების გაცვლისა და ნამუშევრების შექმნისთვის. 2019 წელს, გალერეამ gift shop-იც დაიმატა რისი მიზანიც ქართულ ბაზარზე არსებული ნიშის შემქნა და შევსება იყო - ეს ნიშაა თანამედროვე ხელოვანების მიერ შექმნილ შეზღუდული რაოდენობის ნივთების სერიები, რომელთა შეძენეითაც ადამიანებს საშუალება ეძლეოდათ ჰქონოდათ როგორც არტისტის ნამუშევარი შედარებით დაბალ ფასად და ასევე ძალიან ლამაზი და მაღალი ხარისხის ნივთები.  მსგავსი ნივთების პრეცედენტი ქართულ ბაზარზე არ არსებობდა და ყველა მუზეუმის მაღაზიაშიც კი ვერ იპოვიდით მოქმედი ქართველი ხელოვანების საინტერესო ნამუშევრებს. 2019 წლიდან დღემდე, გიფტ შოპმა ხელოვანებთან კოლაბორაცით შექმნა 20ზე მეტი ექსკლუზიური ნივთი და სხვადასხვა გალერეასთანაც წარმატებით თანამშრომლობს.          
Ideafest - საუკეთესო სტარტაპების ყოველწლიური, იდეების ფესტივალი, რომლის გამარჯვებულებიც სხვადასხვა კატეგორიებში მიიღებენ ფულად ჯილდოს სპონსორებისგან და შანსს მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში, Big Idea Challenge-ში.
 

⮚     Big Idea Challenge - ყოველწლიური გლობალური გამოწვევა, ონლაინ კონკურსი სტარტაპებისთვის, რომლის პრიზებიც მოიცავს ბიზნესის დაფინანსებასა და მენტორინგს. ქვეყნის გამარჯვებული გუნდი ასევე გაემგზავრება ლონდონში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ერთ-ერთი წამყვანი სტარტაპ კლასტერის ‘სტარტაპ სპტრინტში’.        ბიზნეს აქსელერატორი - პროტოტიპის ეტაპზე მყოფი სტარტაპების ზრდის ხელშეწყობა

ბიზნეს აქსელერატორი ფუნქციონირებს განვითარების ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისთვის, რომელთაც უკვე აქვთ შექმნილი პროტოტიპი, აძლევს წვდომას მაღალი დონის მენტორშიპზე, და ტრენინგებზე. ასევე ახდენს მათი ინვესტორებთან შეხვედრის ფასილიტაციას მათ შორის, გლობალური სტარტაპ ფონდის პარტნიორ ინვესტორებთან (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ).

გარდა მენტორინგისა და ინვესტიციების შესაძლებლობებისა, ბიზნეს აქსელერატორის ფარგლებში, სტარტაპებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამუშაო სივრცით, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიებით, კვლევითი ცენტრით, ბიბლიოთეკით და სხვა სერვისებით.

სტარტაპებს დაშვება ექნებათ შემდეგ ლაბორატორიებში:

HP ლაბორატორია

Bitfury-ს ბლოკჩეინ ლაბორატორია

მანქანური სწავლების (machine learning) / ხელოვნური ინტელექტის (AI) ლაბორატორია 

კიბერუსაფრთხოების ლაბორატორია


სტარტაპ აქსელერაციის პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სტარტაპ კომპანიის სწრაფ და ეფექტურ ზრდას და ეხმარება მათ გახდნენ სტაბილური და თვითმყოფადი ბიზნესები.

აქსელერაციის პროგრამაში ჩართვის მსურველებმა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია  შემდეგ ბმულზე
დამატებითი აქტივობები ცენტრის ფარლგებში


English Learning Programme - English Channel
 - მონაწილეთათვის სრულიად უსასყიდლოდ მოქმედებს ბრიტანული საბჭოს მიერ მოწოდებული უფასო ინგლისური ენის შემსწავლელი პლატფორმა.


თბილისის მეწარმეობის სამიტი
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და ჰენლის ბიზნეს სკოლის ორგანიზებით, 2020 წელს სასტუმრო რუმსში გაიმართება საქართველოს მეწარმეობის სამიტი. სამიტის მიზანია სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში, და ამ მიმართულებით ბრიტანელი პარტნიორების ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება.  


გლობალური სტარტაპ ფონდი
„სილიკონ ველი თბილისისა“ და „ისრაელის სილიკონ ვადის“ პარტნიორობის ფარგლებში, 2019 წლის 29 მაისს „გლობალური სტარტაპ ფონდი“ ჩამოყალიბდა. გლობალური სტარტაპ ფონდის მიზანი საქართველოს სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმულირების პროცესის მხარდაჭერა, მაღალტექნოლოგიური, ინოვაციური სტარტაპების აღმოჩენა და მათი საერთაშორისო ბაზარზე კომერციალიზაციის ხელშეწყობაა. ისრაელის სილიკონ ვადის ინვესტორების მიერ, კაპიტალის ინვესტირება ხორციელდება ნებისმიერ ეტაპზე მყოფ სტარტაპში,  რომელიც მუშაობს აქტუალური ტექ-ტრენდების ინდუსტრიაში: ხელოვნური ინტელექტი, კიბერუსაფრთხოება, ციფრული მედია, ელექტრონული კომერცია, მობილური აპლიკაციები, ფინტექი, P2P პლატფორმები, ვირტუალური და გაფართოებული რეალობა,  თამაშების ინდუსტრია, Internet of Things (IoT), ბლოკჩეინი.
განიხილება აგრეთვე სხვა ინდუსტრიებში არსებული,  გამორჩეული და ინოვაციური სტარტაპების დაფინანსების შესაძლებლობებიც.გლობალური სტარტაპ ფონდის პირველ სესიაზე, 100-მდე დარეგისტრირებული სტარტაპიდან, შერჩეულ 10-ს მიეცა შესაძლებლობა შეხვედროდნენ ინვესტორებს პირისპირ და შემდგომი თანამშრომლობის პირობებზე ესაუბრათ. საბოლოოდ, ქართულმა სტარტაპ კომპანიამ INFLUENCE GEORGIA-მ პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ებრაელი ინვესტორის, დავიდ ზერასგან მიიღო და შედეგად, 1 300 000 ლარიანი დაფინანსება მოიპოვა.
გლობალური სტარტაპ ფონდის მხარდამჭერია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო,  რომელიც აგრეთვე განიხილავს შერჩეული სტარტაპების დაფინანსების შესაძლებლობებს, Dollar to Dollar Basis ინიციატივის ფარგლებში.
გლობალური სტარტაპ ფონდის მეორე სესია გაიმართება საქართველოს მეწარმეობის სამიტის ფარგლებში, სადაც ინვესტორები შეხვდებიან ფინალურ ეტაპზე გადასულ წინასწარ-შერჩეულ კანდიდატებს და მათთან სამომავლო თანამშრომლობის დეტალებზე ისაუბრებენ.ინფორმაცია გლობალური სტარტაპ ფონდის ინვესტორების მიერ, მეორე სესიის ფარგლებში შერჩეული სტარტაპების შესახებ:


 • Phubber App - “ფაბერი” – ციფრული პლატფორმა სოციალური შოპინგისთვის

ფაბერი არის ციფრული პლატფორმა, მარკეტფლეისი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაყიდოს და იყიდოს სასურველი  ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და აქსესუარები.  Phubber-ის აპლიკაციის მიზანია, მომხმარებელმა დიდი თანხა არ გადაიხადოს სამოსში და ის იძლევა საშუალებას გაყიდოთ არასასურველი ან გამოუყენებლი ნივთები, მიიღოთ დამატებითი შემოსავალი და იყიდოთ, აღმოაჩინოთ თქვენთვის სასურველი.

 • Lingwing.com - უცხო ენების შესასაწავლი ინტერაქტიული აპლიკაცია
Lingwing.com-ის მიზანია დაეხმაროს ადამიანებს აითვისონ უცხო ენა ევროკავშირის ენის ფლობის სტანდარტების შესაბამისად და ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი. Lingwing-ზე სწავლა თავიდანვე პტაქტიკით იწყება - წერით ან საუბრით. დამწყებსაც კი, უცხო ენაზე ამეტყველება დაახლოებით ერთ თვეში შეუძლია.

Lingwing.com-ზე 170 000 მომხმარებელია დარეგისტრირებული და 250%-იანი ყოველწლიური ზრდა აქვს. ამ წელიდან კომპანია 4 ახალ უცხოურ ბაზარზე შესვლას აპირებს.

 

 • Biliki App - უფასო, პერსონალიზებული მოგზაურობის გზამკვლევი აპლიკაცია

საქართველოს ტურისტული მარშუტების აპლიკაციაა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ მოგზაურობა გახდეს დაუვიწყარი. აპლიკაციის გამოსაყენებლად, საჭიროა ანგარიშის შექმნა. შემდეგ, შესაძლებელია პერსონალური ინტერესების მონიშვნა - იქნება ეს ქალაქის ტური, კულტურული, შოპინგ, OFF-ROAD, ღვინის ტური, ღამის ცხოვრებისა თუ საფეხმავლო ტურები. აპლიკაცია იძლევა პირადი ანგარიშის გარეშე გამოყენების შესაძლებლობასაც, თუმცა ამ შემთხვევაში, ბილიკი ვერ გაძლევთ რჩევებს, რაც Biliki App-ის მთავარი იდეაა. თუ ადამიანს არ აქვს გადაწყვეტილი, რა სახის ტურითაა დაინტერესებული, აპლიკაცია თავად სთავაზობს ალტერნატივების ჩამონათვალს. ტურის არჩევის შემდეგ, შესაძლებელი ხდება ყველა ინფორმაციის ნახვა - მარშუტის რუკა, ამინდი, საჭირო დრო და მანძილი, ინფორმაცია ადგილის შესახებ, მანქანის დაქირავების შესაძლებლობა, ბანკომატები, გაზგასამართი სადგურები, ყველა საჭირო დანიშნულების წერტილი და რჩევები იმის შესახებ, თუ რისი წაღებაა სასურველი კონკრეტულ ტურზე.
 

Anima Chatbotics აერთიანებს ანტრეპრენერებს, პროგრამისტებსა და ნარატივ დიზაინერებს ერთი მიზნის ქვეშ- შეიქმნას ცოცხალი და თავისი “სულის” მქონე ციფრული ასისტენტები, ე.წ. “ჩეთბოტები”. აქედან გამომდინარეობს დასახელებაც: Chatbotics - პროგრამული კოდის, ალგორითმების და ავატარების შექმნის ხელოვნებაა, ტექნიკური მხარე, “Anima” კი ლათინურად სულს ნიშნავს. ტექნიკურად კარგად გამართული ციფრული თანამშრომელი, რომელსაც ამბის თხრობა შეუძლია და მდიდარი ლექსიკონი აქვს - მოსაუბრეების გადმოსახედიდან თითქოს “სულს” იძენს. მოცემულ ეტაპზე Anima Chatbotics მუშაობს ბევრ სხვადასხვა ტიპის პროექტზე, მათ შორის: 1 - ქალაქის ჩეთბოტი, 2 - გარდაცვლილი ადამიანების აციფრულების არქიტექტურა და 3 - მზა ციფრული ასისტენტები, რომელთაც გარკვეული საბაზისო ცოდნა გააჩნიათ ამა თუ იმ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით და ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დაიქირავოს მსგავსი თანამშრომელი.

 

 • New Technologies and Innovation Group LLC (Best Offer)
BEST OFFER ინოვაციური პროექტი, რომელსაც არ ყავს ანალოგი არც ქართულ და არც მსოფლიო ბაზარზე. Best Offer ამარტივებს სავაჭრო ურთიერთობებს და დისტანციური მომსახურებით მყიდველს საშუალებას აძლევს მიიღოს საუკეთესო შეთავაზება სასურველ პროქტზე/სერვისზე. ამავდროულად კომპანია ეხმარება გამყიდველს სწორად გამოიყენოს თავისი კონკურენტული უპირატესობები იმისთვის, რომ მოახერხოს კლიენტან დაკავშრება მინიმალური შესაძლებელი ღირებულებით.
BEST OFFER-ის მიზანია დააკავშიროს დაინტერესებული მხარეები (მყიდველი და გამყიდველი) მარტივი და მოქნილი გზით. კომპანია უზრულვეყოფს, რომ გამყიდველმა დაამყაროს ურთიერთობა უშუალოდ მყიდველთან, რომელიც დაინტერესებულია კონკრეტული პროდუქტით/სერვისით და ამავდროულად ეფექტურად წარმოაჩინოს კონკურენტული უპირატესობები. • Villam
Villam - აერთიანებს აპლიკაციასა და მოწყობილობას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება ფერმის ცხოველების ჯანმრთელობის მონიტორინგი. ჩვენი მიზანია შევამციროთ დაავადების დადგენის დრო და ამ მხრივ გავუმარტივოთ ფერმერს სამუშაო პროცესი.

 


სასარგებლო ბმულები:

საქართველოს მეწარმეობის კალენდარი

სტარტაპები

თბილისის მეწარმეობის სამიტი

თბილისის კრეატიული ცენტრი

დისტანციური სესიები