მეწარმეობის ცენტრი


მეწარმეობის ცენტრის შესახებ


მეწარმეობის ცენტრი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და მსოფლიოს უმაღლეს რეიტინგში მყოფი ჰენლის მეწარმეობის ცენტრთან პარტნიორობით, სილიკონ ველი თბილისის ბაზაზე 2019 წელს ოფიციალურად გაიხსნა. ცენტრის მიზანია გაზარდოს მეწარმეთა განვითარების და ფინანსებთან წვდომის შესაძლებლობა, ჩაატაროს კვლევები, ხელი შეუწყოს ეკოსისტემის ინტერნაციონალიზაციას,  გააღრმაოს კერძო, საჯარო და აკადემიურ სივრცეებს შორის დისკუსია, ინიცირება გაუკეთოს ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარებისთვის საჭირო საკანონმდებლო თუ სხვა ცვლილებებს და ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირებას.

 

ჰენლის მეწარმეობის ცენტრი ბრიტანეთის სამეცნიერო პარკის პარტნიორია და მისი დაფუძნება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, საქართველოს სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.


მეწარმეობის ცენტრის პარტნიორები არიან:მეწარმეობის სწავლება BTU-ში

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტები, პირველი კურსის პირველი სემესტრიდან სწავლობენ მეწარმეობის საფუძვლებს, ქმნიან საკუთარ სტარტაპებს და ერთვებიან ინკუბაციის პროცესში. კურსის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა მეწარმეობის მიმართულებით, გააცნოს მას ახალი ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობების განხილვიდან, იდეების გენერირების და მის საბოლოო განხორციელებამდე არსებული ეტაპები, რათა სტუდენტმა შეძლოს ახალი ბიზნესის წამოწყება და სამეწარმეო საქმიანობა პირველივე დღიდან.

მეწარმეობის კურსი შემუშავებულია BTU-სა და ჰენლის ბიზნეს სკოლას შორის არსებული შეთანხმების საფუძველზე, რის ფარგლებშიც ჰენლის ბიზნეს სკოლის მიერ მოწოდებული სასწავლო მასალები გამოიყენება. ეს კი ნიშნავს, რომ ქართველ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მეწარმეობის საგანი ისწავლონ იმ უმაღლესი სტანდარტით, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესოთა შორისაა აღიარებული


პრაქტიკული ბიზნეს პროექტი

ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსტეტის მეოთხე კურსელებისთვის შემუშავებულია „პრაქტიკული ბიზნეს პროექტი”, რომელიც ემსახურება თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში თარგმნას, ახალი უნარების შეძენას და პრაქტიკული გამოცდილების დაგროვების ხელშეწყობას. პროექტის ფარგლებში სტუდენტები მათთვის საინტერესო თემაზე ამზადებენ რეალურ ბიზნეს პროექტს/გეგმას. პროგრამის ამ კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები სხვადასხვა მოდულებში, სადაც ისინი გაეცნობიან თუ როგორ ხდება ბიზნეს პროექტის მომზადება და ბიზნეს იდეის ინვესტორებთან წარდგენა. პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მათ მიერ არჩეული თემატიკის მიხედვით კონსულტაციები გაიარონ შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლებთან ბტუ-ს პარტნიორ ორგანიზაციებში და მეწარმეობის ცენტრში. სემესტრის განმავლობაში სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები: ბიზნეს გეგემის შემუშავებაში, მარკეტინგულ კვლევაში, ფინანსურ მოდელირებაში, fundraising, pitch deck და სხვა. 

 


მეწარმეობის კურსის ლექტორები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში:
მეწარმეობის ცენტრის აქტივობები და სერვისები

 

მეწარმეობის ცენტრი ქვეყანაში არსებულ ყველა სტარტაპს, მცირე და საშუალო მეწარმეს ცენტრის პროგრამებში მონაწილეობის უსასყიდლო შესაძლებლობას აძლევს. სტარტაპ ბუთქემფები, ტრენინგები, ვორკშოფები, ჰაკათონი, მეწარმეობის რეგიონული კვლევა, მეწარმეთა ფინანსებთან წვდომის უზრუნველყოფა, მეწარმეობაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს შექმნა და ციფრული საწარმოების მხარდაჭერა, ცენტრის გაცხადებულ აქტივობებს წარმოადგენს. ცენტრის ორგანიზებით, ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს იმართება „სტარტაპების დემო დღე“ - მეწარმეთა ყოველწლიური ბიზნეს იდეების შეჯიბრი პოტენციური ინვესტორებისა და პარტნიორების წინაშე. 

ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, ცენტრის ფარგლებში შერჩეულ სტარტაპებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ ბიზნეს ინგლისურის ცოდნა და გამართონ მოლაპარაკებები ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ინვესტორებთან. გარდა ამისა, ცენტრის ბენეფიციარებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ გამართულ ვორკშოპებსა და საერთაშორისო კონკურსებში რისი საშუალებითაც შეძლებენ საკუთარი სტარტაპების კომერციალიზაციას მსოფლიო ბაზარზე. ბიზნეს აქსელერატორი

მეწარმეობის ცენტრი აქტიურად აორგანიზებს აქსელერატორის და პრე-აქსელერატორის პროგრამებს, როგორც დამოუკიდებლად ასევე სხვდასხვა პარტნიორებთან ერთად. აღნიშნული სერვისის შეთავაზება ხდება ინდივიდუალურად, დაინტერესებული მხარეების პრიორიტეტების შესაბამისად.

ბიზნეს აქსელერატორი ფუნქციონირებს განვითარების ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისთვის, რომელთაც უკვე აქვთ შექმნილი პროტოტიპი. აქსელერაციის პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სტარტაპის სწრაფ და ეფექტურ ზრდას და ეხმარება მათ გახდნენ სტაბილური და თვითმყოფადი ბიზნესები. აქსელერატორის ფარგლებში სტარტაპებს უჩნდებათ წვდომა მენტორშიპზე და ტრენინგებზე. გარდა ამისა, ბენეფიციარებს აქვთ საშუალება შეხვდნენ გლობალური სტარტაპ ფონდის პარტნიორ ინვესტორებს. 

ამასთან, ბიზნეს აქსელერატორის ფარგლებში, სტარტაპები ისარგებლებენ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამუშაო სივრცით, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიებით, კვლევითი ცენტრით, ბიბლიოთეკით და სხვა სერვისებით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ მისამართზე: cfe@btu.edu.ge 
სტარტაპ სტატუსი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი პირველია საქართველოში, რომელიც სტუდენტებს სტარტაპ სტატუსს მიანიჭებს. სტატუსის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მეწარმეობის ცენტრის ბაზაზე შექმნან სტარტაპი და ისარგებლონ სხვადასხვა უპირატესობებით. სტარტაპ სტატუსის კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია BTU-ს ნებისმიერ სტუდენტს, რომელსაც სტარტაპის შექმნის სურვილი და გეგმა გააჩნია. კონკურსის შედეგად გამოვლინდება 3 გამარჯვებული სტარტაპი, რომლებიც უზრუნველყოფილნი იქნებიან:

  • საოფისე სივრცით 
  • უფასო ფინანსური სერვისებით
  • უფასო იურიდიული სერვისებით
  • უფასო მარკეტინგული სერვისებით
  • მენტორშიპის პროგრამით
  • ფინანსებთან წვდომის/ფანდრაიზინგში დახმარებით
  • კვლევა და განვითარებაში მხარდაჭერით

     

Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup

მსოფლიო ბესტსელერი ,,24 ნაბიჯი წარმატებული სტარტაპის შესაქმნელად’’, რომელსაც სტარტაპები, მეწარმეები, ყველაზე მაღალრეიტინგული უნივერსიტეტები და აქსელერატორები სამაგიდო წიგნს უწოდებენ, ქართულ ენაზე გამოიცემა.

წიგნის გამოცემის შესახებ შეთანხმება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის (MIT) პარტნიორობის შედეგად იქნა მიღწეული. MIT-ს გლობალური სტარტაპ ლაბი, BTU-ს ბაზაზე რეგიონში პირველად დაფუძნდა და 2020 წლის იანვარში, სტარტაპ აქსელერაციის პროგრამა გამართა. ეს მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იყო საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებისთვის და პარტნიორობის შემდგომი გაგრძელების პირობებში, მიღწეულ იქნა შეთანხმება, MIT-ში დაფუძნებული Martin Trust ცენტრის ხელმძღვანელის და MIT Sloan School of Management-ის პროფესორის, ბილ ოლეტის ავტორობით შექმნილი სახელმძღვანელოს ქართულ ენაზე გამოცემის შესახებ.


მეწარმეობის ცენტრის წარმატების ისტორიები