ლაბორატორია 4.0
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე ევროკავშირის დაფინანსებით 2021 წლის გაზაფხულზე ახალი მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია 4.0 გაიხსნება. ლაბორატორია სრულად აღიჭურვება შესაბამისი ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფით (VR).
 
ლაბის მიზანია, გააძლიეროს BTU-ს და ინდუსტრიის თანამშრომლობა და ხელი შეუწყოს ინდუსტრიების ციფრულ ტრანსფორმაციას მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის საჭიროებების შესაბამისი სპეციალური კურსების, ტრენინგებისა და საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებით. 
 
პროექტი ხორციელდება ერაზმუს+ ინსტიტუციური განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბური პროექტის HEIn4-ის ფარგლებში: "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით". 
 
პროექტის პარტნიორები არიან ევროპის წამყვანი უნივერსიტეტები და ტექნოლოგიური კომპანიები ბელგიიდან, შვედეთიდან და პორტუგალიიდან.