სილიკონ ველი თბილისის სამუშაო სივრცე
სილიკონ ველი თბილისის სამუშაო სივრცე - სტარტაპებისთვის, მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესისთვის -  დაკომპლექტებულია ბიზნეს ტრენერებით, კონსულტანტებითა და მენტორებით.

მთელი წლის განმავლობაში, სტუდენტს აქვს საშუალება იმუშაოს სილიკონ ველი თბილისის სამუშაო სივრცეში - სხვადასხვა მიმართულებით. სივრცეში მთელი წლის განმავლობაში ტარდება: საჯარო ლექციები,  გადამზადებები, ღონისძიებები, სტარტაპების დემო დღე, BootCamp-ები, workshop-ები, ჰაკათონები, პრეზენტაციები.

სტარტაპების დემო დღე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ყოველი სემესტრის ბოლოს ტარდება. სტუდენტები საუკეთესო სტარტაპ იდეების პრეზენტაციას ყველა დაინტერესებული პირვების წინაშე აკეთებენ.