დაასაქმე ''სმარტსტუდენტი“


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს დაასაქმე სმარტსტუდენტის ორი ღონისძიება შესთავაზა:

სმარტსტუდენტი პირველი სესია - ფოკუსირებული იყო ბაკალავრიატის საფეხურის I და II სემესტრის სტუდენტებისთვის საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიებში სასწავლო პროგრამების საპასუხო სტაჟირების პროგრამების შეთავაზების მიზნით.

სმარტსტუდენტის მეორე სესია - ფოკუსირებული იყო  III და მაღალსემესტრელი ასევე, მაგისტრატურის ორივე საფეხურის სტუდენტებისთვის საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიებში პროგრამების შესაბამისი ვაკანსიების შეთავაზებით მიზნით.იხილეთ სმარტსტუდენტის სტატისტიკა 
alt                                     alt