აკაკი მოსახლიშვილი
კვლევითი ინტერესები
ციფრული ეკონომიკის კვლევა 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსის კვლევა 


გაიცანით ჩვენი გუნდი: აკაკი მოსახლიშვილი - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ჩარლზის უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა რაოდენობრივი ანალიზის მიმართულებით, ჩეხეთი.