პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 14 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა.

კონფერენციზე საკუთარი ნაშრომი წარადგინა 13-მა სტუდენტმა.

ითოეული მონაწილის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემის გარშემო.  კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი, გამოვლინდნენ  საუკეთესო  ნაშრომების ავტორებიც.პირველი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ელექტრონული ვერსია