მიმდინარე კვლევები

RES LAB -ის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

(კვლევების ხელმძღვანელი მაია მელიქიძე)

  
1. ელექტროენერგიის წარმოების დეფიციტი და პრობლემის გადაჭრის ერთერთი ალტერნატივა - განახლებადი ენერგორესურსები 
(მზის ენერგია)

2. განახლებადი ენერგორესურსები საქართველოში და მსოფლიოში - სახელმწიფოს სტრატეგია და საშეღავათო სისტემა, რაც შეიძლება ამოქმედდეს იმ ორგანიზაციების მიმართ,  რომლებიც გადავლენ განალებად ენერგორესურსების მოხმარებაზე 

3. ტოპ 3 ინდუსტრია/სექტორი საქართველოში, რომელსაც აქვს პერსპექტივა დანერგოს განახლებადი ენერგორესურსები 

4. ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციის რისკები და სარგებელი ბიზნესის    სივრცისთვის.

5. განახლებადი ენერგორესურსის საქართველოში დანერგვის სამართლებრივი ასპექტები

 

 

AI LAB-ის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

 

1. ნახევრად სტრუქტურირებული დოკუმენტების ანალიზი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით

(კვლევის ხელმძღვანელი მიხეილ ქანთარია, გიორგი ჩახნაშვილი)

2. განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი უმაღლესი სკოლებისთვის

(კვლევის ხელმძღვანელი მაია ნონიაშვილი, მარინე დგებუაძე)

 

 

მეწარმეობის ცენტრის ფარგლებში მიმდინარე კვლევების ჩამონათვალი

 

1. ინოვაციური სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირება საგანმანათლებლო სივრცეში

(კვლევის ხელმძღვანელი ნინო ენუქიძე)ციფრული ეკონომიკის მიმართულებით მიმდინარე კვლევები

1. ადამიანური კაპიტალის ინდექსის კვლევა - ადამიანური კაპიტალის ინდექსის გამოთვლა მრავალმხრივი სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს. ერთი მხრივ, მისი წყალობით ინდივიდებს ექნებათ საშუალება, უფრო მარტივად გაუმკლავდნენ მათ წინაშე წამოჭრილ გამოწვევებს და სწორად შეაფასონ მათ ირგვლივ არსებული პოტენციალი. იმავდროულად, სათანადოდ შერჩეულ ინდექსზე დაყრდნობით სახელმწიფოსაც ეძლევა საშუალება ოპტიმალური პოლიტიკა შეარჩიოს. გარდა ამისა, ინდექსი მართებულ სიგნალს იძლევა ქვეყნის ზრდის, განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის შესახებ.
(კვლევის ხელმძღვანელი გიორგი ბაქრაძე)

2. 
საქართველო და დიჯიტალიზაცია
(კვლევის ხელმძღვანელი გიორგი ბაქრაძე)დაგეგმილი კვლევების ჩამონათვალი

 

1. კიბერუსაფრთხოება - თანამედროვე შეტევის ვექტორები და საფრთხეები.

(კვლევის ხელმძღვანელი გირშელ ჭოხონელიძე)


2. განახლებადი ენერგოწყაროები და მათი ზეგავლენა ბიზნესზე

(კვლევის ხელმძღვანელი მაია მელიქიძე)


3. ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება საქართველოს უმაღლესი სკოლების საგანმანათლებლო პროცესში

(კვლევის ხელმძღვანელი მარინე  დგებუაძე)


4.
ციფრული აბრეშუმის გზა - ერთიანი ციფრული პლატფორმა ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობისთვის

(კვლევის ხელმძღვანელი დავით გონდაური)


5. კვლევებისა და განვითარების ეკონომიკური ასპექტები და მისი მნიშვნელობა საქართველოსათვის

(კვლევის ხელმძღვანელი დავით გონდაური)


6. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესაძლებლობები სხვადასხვა ინდუსტრიებში საქართველოს მაგალითზე.

(კვლევის ხელმძღვანელი მაია ნონიაშვილი)


7. ვაზის დაავადებათა დეტექცია ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების გამოყენებით

(კვლევის ხელმძღვანელი მიხეილ ქანთარია, გიორგი ბასილაია)


 
8. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კვლევა ციფრული მონიტორინგის სისტემების გამოყენებით

(კვლევის ხელმძღვანელი გიორგი ბასილაია)