კვლევის ანგარიშები

(კვლევის ხელმძღვანელი: ნინო ენუქიძე, მარინე დგებუაძე)


(კვლევის ხელმძღვანელი: მარიამ ლაშხი, სოფო ობგაიძე)