განხორციელებული კვლევები


 • სადისერტაციო ნაშრომი - დავით გონდაური, სარკინიგზო აბრეშუმის გზის განვითარება საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობისათვის 

 • სადისერტაციო ნაშრომი - მაია ნონიაშვილი, განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი უნივერსიტეტებისთვის: გამოწვევები და პერსპექტივები 


 • Gulua D, Basilaia G. and M. Kantaria,2020, Integrated Information Infrastructure of Georgian High Educational Institution,  International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET) Page No: 146-152, ISSN: 2321-9653, https://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=28192

 • Gondauri D, Batiashvili M. The Study of the Effects of Mobility Trends on the Statistical Models of the COVID-19 Virus Spreading., Electron J Gen Med. 2020;17(6):em243., https://doi.org/10.29333/ejgm/8212

 • Melikidze Maia, 2020, Regulatory Framework for Service Quality in GeorgiaInternational Journal of Recent Scientific Research, Vol.11, Issue 03 (D), pp.37920-37926

 • Basilaia Giorgi, and David Kvavadze. 2020. “Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia.” Pedagogical Research 5 (4): 1-9.   https://doi.org/10.29333/pr/7937

 • გაჩეჩილაძე . და . მელიქიძე., 2020., მზის მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მოლოდინები ნეტო აღრიცხვის რეგულაციის მიმართ., ენერგია#1(193) ., თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი., მეცნიერულობა და ენერგეტიკა“, ISSN 1987-8257., გვ. 34-47.

 • Gondauri D., Mikautadze E. and Batiashvili M., 2020, Research on COVID-19 Virus Spreading Statistics based on the Examples of the Cases from Different Countries. Electron J Gen Med. 2020;17(4):em209. https://doi.org/10.29333/ejgm/7869

 • Basilaia Giorgi, Marine Dgebuadze, Mikheil Kantaria, and Girshel Chokhonelidze. 2020. “Replacing the Classic Learning Form at Universities as an Immediate Response to the COVID-19 Virus Infection in Georgia.” International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) 8 (III): 101–8. http://doi.org/10.22214/ijraset.2020.3021

 • Kiladze T., Melikishvili N., 2019, Opportunities and Challenges of Georgia’s Pension Reform, J. Social Economics XXI Century’s Actual Problems., #4, 2019, ISSN 1987-7471, pp.19-24


 • Enukidze N., Dgebuadze M.., 2019., The advantages of a flipped classroom in teaching Research Methods at high schools.., First International Scientific-Practical Conference “New Inovations”, ISBN 978-9941-484-84-1, Kutaisi ,pp 222-230;

 • Dgebuadze M.., 2019., Advantages of the use of "Project Method" in the high schools' learning process., International Scientific Conference “Intercultural dialogues”, Telavi, ISSN 2233-3401, pp 124-129;