განხორციელებული კვლევები • მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის ლიტერატურის კვლევა

  კვლევის ხელმძღვანელები: გიორგი ბასილაია, მარინე დგებუაძე
  კვლევა დაფინანსებულია ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის: " საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" (HEIn4) ფარგლებში.


 • სადისერტაციო ნაშრომი - დავით გონდაური, სარკინიგზო აბრეშუმის გზის განვითარება საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობისათვის 

 • სადისერტაციო ნაშრომი - მაია ნონიაშვილი, განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი უნივერსიტეტებისთვის: გამოწვევები და პერსპექტივები 


 • Gulua D, Basilaia G. and M. Kantaria,2020, Integrated Information Infrastructure of Georgian High Educational Institution,  International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET) Page No: 146-152, ISSN: 2321-9653, https://www.ijraset.com/fileserve.php?FID=28192 • Basilaia Giorgi, and David Kvavadze. 2020. “Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia.” Pedagogical Research 5 (4): 1-9.   https://doi.org/10.29333/pr/7937

 • გაჩეჩილაძე . და . მელიქიძე., 2020., მზის მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მოლოდინები ნეტო აღრიცხვის რეგულაციის მიმართ., ენერგია#1(193) ., თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი., მეცნიერულობა და ენერგეტიკა“, ISSN 1987-8257., გვ. 34-47. • Enukidze N., Dgebuadze M.., 2019., The advantages of a flipped classroom in teaching Research Methods at high schools.., First International Scientific-Practical Conference “New Inovations”, ISBN 978-9941-484-84-1, Kutaisi ,pp 222-230;

 • Dgebuadze M.., 2019., Advantages of the use of "Project Method" in the high schools' learning process., International Scientific Conference “Intercultural dialogues”, Telavi, ISSN 2233-3401, pp 124-129;