ციფრული მარკეტინგის კურსი

ციფრული მარკეტინგის კურსი საშუალებას აძლევს ერთჯერადი უნარების მქონე მარკეტერებს დააკავშირონ წერტილები ერთმანეთს, რომ უფრო მრავალმხრივები გახდნენ და აიღონ  საკუთარ თავზე ახალი პასუხისმგებლობები თავიანთ საქმიანობაში.
მეწარმეები (სტარტაპერები) , რომლებიც ცდილობენ  საკუთარი ბიზნესის გაზრდას, გახდებიან გათვითცნობიერებულნი ციფრულ მარკეტინგულ ინსტრუმენტებში, მეთოდოლოგიასა და პრაქტიკაში.
ისწავლით, თუ როგორ უნდა გავაძლიეროთ  უნარ-ჩვევების ბერკეტი სამუშაო ბაზარზე კარიერაზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმით. თქვენ მიიღებთ ყველა იმ მხარდაჭერას, რომელიც გჭირდებათ ციფრული მარკეტინგის წარმატებული სამუშაოს მისაღწევად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ლინკის: http://digitalmarketing.techub.ge