პროგრამები
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები;

ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps. 
საბაკალავრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით: ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.