სასარგებლო რესურსები

 • საქართველოს პარლამენტის ელ.ბიბლიოთეკა
 • ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 • კონგრესის ბიბლიოთეკა
 • ვიკიწიგნები. ვიკიპედიას ინტერნეტ ბიბლიოთეკა
 • ვახტანგ VI  ქართული და ქართულად თარგმნილი ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 • The World Digital Library – მსოფლიო ციფრული ბიბლიოთეკა
 • ელექტრონული ბიბლიოთეკა პროექტი “გუტენბერგი” Project Gutenberg
 • ელექტრონული ბიბლიოთეკა – ინტერნეტ არქივი Internet Archieve
 • ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა Digital Library of Science
 • მსოფლიო ბანკის ელექტრონული ბიბლიოთეკა – The World Bank e-library
 • მათემატიკისა და ფიზიკის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 • Bartleby გამოცემების , მათ შორის ენციკლოპედიებისა დალექსიკონების სრული ტექსტები.
 • საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობებისკვლევის ფონდი
 • Springer Link მოიცავს კვლევებს ეკონომიკის, ბიზნესის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო დარგების მიმართულებით.