სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები


ჰენლის Flexible Executive MBA სამაგისტრო პროგრამაინფორმაცია პროგრამის შესახებ სარეგისტრაციო ფორმა და სხვა დეტალები

 


ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2018-2019 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები.

 


  • ადგილების რაოდენობა - 145
  • სწავლის საფასური - 2250 ლარი წელიწადში
  • პროგრამის მოცულობა - 120 (ECTS) კრედიტი
  • პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი


მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია, შიდა საუნივერსიტეტი გამოცდები, ჩარიცხვა
იხილეთ ინგლისურის ენის ნიმუშიიხილეთ სპეციალობის გამოცდის ნიმუში