სამსახურები
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ნონიაშვილი

maia.noniashvili@btu.edu.ge

alt

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
თამარ გვიანიშვილი

quality@btu.edu.ge
alt  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი ნინო კახაძე 

nino.kakhadze@btu.edu.ge

alt


სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინატორი მაია ლამაზოშვილი


maia.lamazoshvili@btu.edu.ge

alt


სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინატორი ნინო გელდიაშვილი

nino.geldiashvili@btu.edu.ge

alt
კვლევების, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის დირექტორი 
მარი დგებუაძე

mari.dgebuadze@btu.edu.ge

altსაგარეო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი ანი ჭელიშვილი

ani.chelishvili@btu.edu.ge
international@btu.edu.ge

altმარკეტინგის სამსახურის უფროსი ნატა კიზივაძე

nata.kizivadze@btu.edu.ge

alt

მარკეტინგის სამსახურის თანამშრომელი ანასტასია აბაკელია
anastasia.abakelia@btu.edu.ge

alt
პროექტების ხელმძღვანელი ანა ლომთაძე

ana.lomtadze@btu.edu.ge

altსაერთაშორისო პროგრამების მენეჯერი ნუცა ადამია

nutsa.adamia@btu.edu.ge

altსაერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი ნინი ხვედელიანი

nini.khvedeliani@btu.edu.ge
altსაფინანსო სამსახურის უფროსი 
ზვიად ქობალია

zviad.kobalia@btu.edu.ge

altკარიერული განვითარების ცენტრის უფროსი მარიამ შოშიაშვილი

mariam.shoshiashvili@btu.edu.ge
career@btu.edu.ge

alt
აკადემიური განვითარების მენეჯერი , დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი  ელენე მამუკელაშვილი

elene.mamukelashvili@btu.edu.ge

altადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი ეკატერინე ბახტაძეკანცელარია
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი გიორგი ბასილაია

giorgi.basilaia@btu.edu.ge

alt

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის კოორდინატორი დავით ყვავაძე
david.kvavadze@btu.edu.ge

altბიბლიოთეკის სამსახურის უფროსი ქეთევან კენკებაშვილი

library@btu.edu.ge

alt

ბიბლიოთეკის სამსახურის თანამშრომელი ნინო შენგელია

nino.shengelia@btu.edu.ge

altიურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ღვედაძე

shota.gvedadze@btu.edu.geინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ სიფრაშვილი
nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge

alt

ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის კოორდინატორი თემურ დოლიძე
temur.dolidze@btu.edu.ge

alt