სამსახურები
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ნონიაშვილი

maia.noniashvili@btu.edu.ge

alt
დეკანი ელენე მამუკელაშვილი

elene.mamukelashvili@btu.edu.ge

alt

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
თამარ გვიანიშვილი

quality@btu.edu.ge
alt  სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი ნინო კახაძე 

nino.kakhadze@btu.edu.ge

alt

სასწავლო პროცესების მართვის კოორდინატორი მაია ლამაზოშვილი


maia.lamazoshvili@btu.edu.ge

alt


სასწავლო პროცესების მართვის კოორდინატორი ნინო გელდიაშვილი

nino.geldiashvili@btu.edu.ge

alt
კვლევების ცენტრის დირექტორი 
მარინე დგებუაძე

mari.dgebuadze@btu.edu.ge

altსაგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ანი ჭელიშვილი

ani.chelishvili@btu.edu.ge
international@btu.edu.ge

altმარკეტინგის სამსახურის უფროსი ნატა კიზივაძე

nata.kizivadze@btu.edu.ge

alt


მარკეტინგის სამსახურის თანამშრომელი ელენე ლომსაძე

elene.lomsadze.1@btu.edu.ge 


alt

მარკეტინგის სამსახურის თანამშრომელი თინა მაყაშვილი

tina.makashvili@btu.edu.ge

alt
განვითარების სამსახურის უფროსი ანა ლომთაძე

ana.lomtadze@btu.edu.ge

altსაერთაშორისო პროგრამების მენეჯერი ნუცა ადამია

nutsa.adamia@btu.edu.ge

altინოვაციებისა და პროექტების მენეჯერი მარიამ ბადუაშვილი

mariam.baduashvili@btu.edu.ge

altსაფინანსო სამსახურის უფროსი 
ზვიად ქობალია

zviad.kobalia@btu.edu.ge

altკარიერული განვითარების ცენტრის უფროსი მარიამ შოშიაშვილი

mariam.shoshiashvili@btu.edu.ge
career@btu.edu.ge

alt

კანცელარის სამსახურის უფროსი ნათია მიქანაძე 

natia.mikanadze@btu.edu.ge

altინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი გიორგი ბასილაია

giorgi.basilaia@btu.edu.ge

alt

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის კოორდინატორი დავით ყვავაძე

david.kvavadze@btu.edu.ge

altბიბლიოთეკის სამსახურის უფროსი ქეთევან კენკებაშვილი

library@btu.edu.ge

alt

ბიბლიოთეკის სამსახურის თანამშრომელი ნინო შენგელია

nino.shengelia@btu.edu.ge

altიურიდიული სამსახურის უფროსი შოთა ღვედაძე
ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ სიფრაშვილი

nikoloz.siprashvili@btu.edu.ge

alt

ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის კოორდინატორი თემურ დოლიძე

temur.dolidze@btu.edu.ge

alt