აკადემიური და მოწვეული პერსონალი
 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულიამსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებით, საქართველოში არსებული უმსხვილესი ორგანიზაციების ტოპ მენეჯმენტით, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს გადავცეთ სტუდენტებს მეტი ცოდნა და გამოცდილება.


აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფილები

აფილირებული აკადემიური პერსონალი