აკადემიური პერსონალი
 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულიამსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებით, საქართველოში არსებული უმსხვილესი ორგანიზაციების ტოპ მენეჯმენტით, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს გადავცეთ სტუდენტებს მეტი ცოდნა და გამოცდილება.


აკადემიური პერსონალის პროფილები