სამუშაო სივრცის დაჯავშნა
სივრცის დასაჯავშნად აუციელებელია ნებისმიერ ბრაუზერში გახსნათ ერთდროულად ბითიუს ფოსტა და დასაჯავშნი ფორმა