ინიციატივა 5.0 - კალენდარი

BTU-ს ინიციატივა 5.0 საქართველოში ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებას, რეგიონში ციფრული დომინირების მოპოვებასა და ტექნოლოგიების მოწინავე სექტორებში ინტეგრირების სტიმულირებას გულისხმობს. ამ მიზნით, ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, BTU მასშტაბურ პროექტებს მნიშვნელოვან სექტორებში განახორციელებს.

(BTU) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2016 წელს დაფუძნდა და მისი მიზანი ქვეყანაში ციფრული ეკონომიკის სტიმულირება, ეკონომიკის სტრატეგიულ სექტორებში ტექნოლოგიების ინტეგრირება და ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების მხარდაჭერაა. 
ინიციატივა 5.0 განსაზღვრავს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მიმდინარე ყველა პროექტის, კვლევების, ინსტიტუციური განვითარების პროგრამების შინაარსს და მიზანს, რომ ეს აქტივობები მიმართული იქნება ქვეყანაში ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებისკენ.


ინიციატივა 5.0 კალენდარი იხილეთ ბმულზე