განცხადებები
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსტეტი აცხადებს  ღია კონკურსს  პროფესორის