განცხადებები
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების,
კონკურსი საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგის პოზიციაზე ბიზნესისა