მაგისტრატურა - აპელაციის შედეგები
12 სექტემბერი 2020

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატებთან სათადარიგო სიის გასაუბრების განახლებული შედეგები სააპელაციო შეფასებების გათვალისწინებით - იხილეთ ბმულზე