მაგისტრატურა - შედეგები
09 სექტემბერი 2020

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატებთან გასაუბრების შედეგები


მაგისტრანტობის კანდიდატების სია, რომლებმაც მოიპოვეს ბტუ-ში ჩარიცხვის უფლება - იხილეთ ბმულზე