მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ
05 სექტემბერი 2020

ტექსტი: 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგების მიხედვით გასაუბრების ეტაპზე გადასული კანდიდატების სია და გასაუბრების გრაფიკი იხილეთ დანართში