უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები
04 სექტემბერი 2019

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები:
 
პირადი ნომერი: 010****1127
პირადი ნომერი: 010****4182
პირადი ნომერი: 014****9586
პირადი ნომერი: 010****7324
პირადი ნომერი: 010****4875
პირადი ნომერი: 590****2121