აკადემური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის საბოლოო შედეგები:
31 აგვისტო 2019

აკადემური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

პირადი ნომერი:

0101***1657

პირადი ნომერი:

0101***2584

პირადი ნომერი:

0103***5402

პირადი ნომერი:

0101***8569

პირადი ნომერი:

0101***6841

პირადი ნომერი:

0100***0217

პირადი ნომერი:

0200***6194

პირადი ნომერი:

0100***8226

პირადი ნომერი:

0100***0904

პირადი ნომერი:

0100***2511

პირადი ნომერი:

1900***1652

პირადი ნომერი:

5600***9951

პირადი ნომერი:

0102***2617

პირადი ნომერი:

0101***9268

პირადი ნომერი:

6200***7035

პირადი ნომერი:

2600***6855

პირადი ნომერი:

5400***1829

პირადი ნომერი:

0100***0532

პირადი ნომერი:

5400***3968

პირადი ნომერი:

0103***5931

პირადი ნომერი:

3500***9921

პირადი ნომერი:

0100***2233

პირადი ნომერი:

0100***1767

პირადი ნომერი:

0100***3401

პირადი ნომერი:

0100***8607

პირადი ნომერი:

0101***1809

პირადი ნომერი:

0100***7206

პირადი ნომერი:

0100***5183

პირადი ნომერი:

3700***0111

პირადი ნომერი:

0102***4431

პირადი ნომერი:

4200***1285

პირადი ნომერი:

0102***8300

პირადი ნომერი:

0100***3012

პირადი ნომერი:

0102***2927

პირადი ნომერი:

0103***6851

პირადი ნომერი:

0101***3585

პირადი ნომერი:

0101***3879

პირადი ნომერი:

0101***9037

პირადი ნომერი:

0101***5425

პირადი ნომერი:

0101***4256