ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2018-2019 შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მობილობას
10 ივლისი 2018

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2018-2019 შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მობილობას