შეხვედრა თელავში - როგორ გამოვიყენო ინტერნეტი უსაფრთხოდ
31 მარტი 2021

"როგორ გამოვიყენო ინტერნეტი უსაფრთხოდ" - ვორქშოფების სერია აბიტურიენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისთვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ჟან მონეს პროექტის "ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების განათლების მხარდაჭერა - PEU-C-E-ს" ფარგლებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ორგანიზებით ღონისძიებების სერია - "როგორ გამოვიყენო ინტერნეტი უსაფრთხოდ" გაიმართება. 
 
სამიზნე ჯგუფი: აბიტურიენტები და სკოლის მოსწავლეები
ღონისძიებების თარიღი: 19 აპრილი, 2021
შეხვედრების დრო: 13:00 ან/და 17:00 საათი
შეხვედრის ადგილი: ქალაქი თელავი, სასტუმრო "Holiday Inn" (მისამართი: რუსთაველის ქუჩა 2)
სამუშაო ენა: ქართული
მომხსენებელი: ექსპერტი გიორგი იაშვილი
 
გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია ინგლისურ ენაზე 
 
PEU-C-E – „ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების განათლების მხარდაჭერა” ჟან მონეს პროექტია, რომელიც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის თანამშრომლობით ხორციელდება. პროექტი ემსახურება ევროკავშირის ღირებულებების დაცვას და მისი მიზანია ევროპული საუკეთესო პრაქტიკებისა და გამოცდილების გაზიარება  მოსწავლეებში, სტუდენტებში, მასწავლებლებში, მშობლებში, პროფესორებში და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებში  მოწყვლად ახალგაზრდა ჯგუფებში უსაფრთხო ინტერნეტის, კიბერჰიგიენისა და კიბერეთიკის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით. 
 
English Version:
 
"How to use the Internet Safely" - Series of Workshops for Schoolchildren organized within Jean Monnet PEU-C-E project funded by EU
 
Event Date: 19 April, 2021
Event Times: 13:00 and/or 17:00 (Georgian time)
Event place: Telavi City (Kakheti region), Hotel "Holiday Inn" (2, Rustaveli Street)
Working Language: Georgian
Speaker: Expert Giorgi Iashvili
 
 
PEU-C-E - „Promoting European Union’s Cyber Education“ is a Jean Monnet project jointly developed by Business and Technology University and Caucasus University in Georgia. The aim of the project is to share European experience in cyber education among students, teachers, parents, professors and decision makers with a goal to create safer internet for vulnerable young people.

alt