გადამზადების კურსი - ,,როგორ ჩავაბარო საერთო სამაგისტრო გამოცდა?''
გადამზადების კურსი - ,,როგორ ჩავაბარო საერთო სამაგისტრო გამოცდა?''
29 მარტი 2021

BTU სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველთათვის სრული დაფინანსების ტრენინგებს და გადამზადების კურსებს იწყებს - ,,როგორ ჩავაბარო საერთო სამაგისტრო გამოცდა?''
  • წაკითხულის გააზრება
  • ანალიტიკური წერა
  • ლოგიკური მსჯელობა
  • რაოდენობრივი მსჯელობა
  • 7 აპრილი - 19:00 საათი;
  • 10 აპრილი - 19:00 საათი;
  • 14 აპრილი - 19:00 საათი;
  • 17 აპრილი - 19:00 საათი.

გაიარეთ წინასწარი რეგისტრაცია ბმულზე