ერაზმუს+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტები
12 სექტემბერი 2019

alt

მიმდინარე
პროექტები:

საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით (HEIn4)

Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine” (HEIn4)


კონტაქტი

ანი ჭელიშვილი
ერაზმუს+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტების ინსტიტუციური კოორდინატორი
საგარეო ურთიერთობების სამსახური
erasmusplus@btu.edu.ge