ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამები
12 სექტემბერი 2019

alt

ერაზმუს
+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამები საშუალებას აძლევს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პერსონალს სრულად დაფინანსებული მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამებით ისარგებლონ პარტნიორ ევროპულ უნივერსიტეტებში.

 

პარტნიორი უნივერსიტეტები
2019-2022
 

 

კონტაქტი

ანი ჭელიშვილი
ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის ინსტიტუციური კოორდინატორი
საგარეო ურთიერთობების სამსახური
erasmusplus@btu.edu.ge